Paczka w najlepszej formie. Historia Kasi i Miłosza

Ich historia to dowód na to, że dobro wraca. Kiedyś ktoś pomógł im – dziś oni wspierają innych. I to z jaką siłą! Kasia i Miłosz prowadzą popularny warszawski klub crossfit i są darczyńcami Szlachetnej Paczki.
Szlachetna Paczka