Jak działa Paczka?

Szlachetna Paczka umożliwia autentyczne spotkanie ludzi z różnych światów, biednych i bogatych, zagubionych z tymi, którzy pomagają odnaleźć nadzieję i nowy sens w życiu. Daje możliwość takiego pomagania, które ma sens, które inicjuje zmianę na lepsze. Zmiana zachodzi dzięki temu, że ludzie zatrzymują się, nad czyjąś indywidualną historią - historią konkretnego człowieka, konkretnej rodziny. Historią trudności, ale i marzeń. Dzięki temu zmienia się nie tylko rodzina, która otrzymuje pomoc, ale i ci, którzy pomagają.

"WYDOBYWAMY Z LUDZI TO, CO NAJPIĘKNIEJSZE"

Szlachetna Paczka to jedyny na świecie system pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Dla osób zaangażowanych w Paczkę - w różnych rolach - stanowi ona impuls do zmiany. Nie jest akcją polegającą tylko na jednorazowym zaspokojeniu potrzeb tych, którzy zostają objęci pomocą - celem Paczki jest to, by potrzebujący “stanęli na nogi", zaczęli sobie sami radzić w życiu, by odzyskali podmiotowość i sprawczość.

Reklama

Ten wyjątkowy projekt od 2001 r. łączy ludzi, tworząc efektywne struktury i narzędzia, pozwalające się angażować osobom o różnych motywacjach, statusie materialnym, wieku, poglądach i doświadczeniu życiowym. Ma ofertę zaangażowania w mądrą pomoc dla każdego. A mądra pomoc to taka, dzięki której ludzie zaczynają radzić sobie sami, zmieniają swoje życie. I to jest metoda Paczki na walkę z biedą.

JAK DZIAŁA PACZKA

Pomoc w ramach Szlachetnej Paczki dociera m.in. do rodzin w trudnej sytuacji, samotnych seniorów, chorych i niepełnosprawnych, dotkniętych przez los.

WOLONTARIUSZE. Paczki przygotowywane przez darczyńców przekazywane są rodzinom zakwalifikowanym do projektu przez wolontariuszy. To oni, jesienią każdego roku, docierają do rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spotykają się z nimi w ich domach, przeprowadzają pogłębiony wywiad i podejmują decyzję o włączeniu lub nie (do projektu nie są włączane te prezentujące postawę roszczeniową) danej rodziny do projektu. Następnie wspólnie określają konkretne potrzeby, których zaspokojenie ma dać rodzinie szansę na trwałą poprawę sytuacji.

RODZINY W PROJEKCIE. Informacje o rodzinach, zawierające m.in. opis ich historii oraz listę potrzeb, trafiają do bazy internetowej. Jej upublicznienie na stronie www Szlachetnej Paczki następuje w połowie listopada - w tym roku będzie to 17 listopada. Baza rodzin jest dostępna na stronie www.szlachetnapaczka.pl

DARCZYŃCY. Po zapoznaniu się z historiami i potrzebami rodzin, darczyńcy z całej Polski wybierają z niej konkretne rodziny, dla których deklarują przygotowanie paczek z pomocą materialną odpowiadającą wymienionym potrzebom.

WEEKEND CUDÓW. Podczas Finału Szlachetnej Paczki (7-8 grudnia 2018) darczyńcy dostarczają paczki do specjalnie na tę okoliczność przygotowanych magazynów, skąd wolontariusze przewożą je do wskazanych rodzin.

Zobacz relację video z Finału Szlachetnej Paczki 2017

JAK SZLACHETNA PACZKA POMAGAŁA W 2017 ROKU

PACZKA DZIAŁA SYSTEMOWO

W samej Szlachetnej Paczce pomoc materialna nie jest celem a jedynie narzędziem. Ma dać energię i nadzieję na zmianę w życiu tym, którzy je otrzymują. Celem Paczki jest zmiana mentalności w ludziach, wydobycie z nich tego, co mają w sobie najpiękniejszego. Dotyczy to i potrzebujących, i darczyńców, jak i wolontariuszy. Aby zwiększać efektywność swoich działań Paczka prowadzi również projekty specjalistyczne dedykowane grupom potrzebujących:

·         Paczka Seniorów - to projekt angażujący samotne osoby 60+, nastawiony na odbudowywanie relacji, angażowanie w życie społeczne i rozwój seniorów

·         Paczka Prawników - to specjalistyczna pomoc prawników-wolontariuszy dla rodzin, których trudna sytuacja jest związana z nierozwiązanym problemem prawnym

·         Paczka Lekarzy - to pomoc rodzinom, które mają pod swoją opieką osoby niepełnosprawne lub obłożnie chore. Ze wsparciem przychodzą lekarze i fizjoterapeuci‑wolontariusze, którzy ułatwiają pokonanie barier medycznych i niosą ulgę w cierpieniu! 

·         Paczka Biznesu - to projekt, którego celem jest pokazywanie rodzinom włączonym do Paczki jak zarabiać więcej i lepiej gospodarować dostępnymi zasobami. To kolejny ze sposobów walki z biedą u jej podstaw.

·         Akademia Przyszłości - to inicjatywa, która zrodziła się na bazie Paczki. Dzieci które mają niską samoocenę i nie wierzą w siebie często ponoszą porażki w szkole, zniechęcają się, co może być negatywnie wpłynąć na ich rozwój i przyszłość. Celem Akademii jest budowanie w dzieciach poczucia własnej wartości, rozwijanie ich sprawczości i pewności siebie - tak, by były w stanie pokonywać trudności i samodzielnie radzić sobie w dorosłym życiu. Drogą do tej zmiany są cotygodniowe zajęcia z indywidualnym tutorem.

Więcej: www.akademiaprzyszlosci.org.pl

Reklama