Regulamin

Zasady udziału w Głosowaniu na najfajniejszego Wolontariusza akcji Szlachetna Paczka

Reklama

1.      Organizatorem głosowania (dalej: Głosowanie) jest GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: Organizator)

2.      Partnerem głosowania jest Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050905, posiadające NIP 675-12-87-092 oraz REGON 356510550 (dalej: Partner)

3.      Głosowanie odbywa się w okresie od 5.12.2018 roku od godziny 13:00:00 do 16.12.2018 roku do godziny 20:10:00 za pośrednictwem strony www.szlachetnapaczka.interia.pl (dalej: Strona głosowania).

4.      Celem Głosowania jest wyłonienie 1 (jednego) najfajniejszego Wolontariusza akcji Szlachetna Paczka spośród 16 (szesnastu) Wolontariuszy, których biogramy znajdują się na Stronie konkursowej. Wyniki Głosowania zostaną wykorzystane przez Partnera do przeprowadzenia konkursu na najfajniejszego Wolontariusza.

5.      W głosowaniu może wziąć każdy użytkownik portalu interia.pl (dalej: Głosujący).

6.      Każdy Głosujący może wziąć udział w głosowaniu raz i oddać głos na jednego wolontariusza.

7.      Głosowanie polega na zaznaczeniu checkboxa przy imieniu i nazwisku wybranego Wolontariusza, zaakceptowania powyższego regulaminu i kliknięciu przycisku "Zagłosuj".

8.      Po oddaniu głosu Organizator zablokuje IP Głosującego na okres 24 godzin.

9.      Organizator nie zbiera danych osobowych Głosujących.

10.  Udział w Głosowaniu nie jest podstawą do przyznania Głosującemu jakiekolwiek nagrody rzeczowej lub pieniężnej.

11.  Głosy oddane w Głosowaniu zostaną podliczone po zakończeniu Głosowania przez Komisję Głosowania, w skład której wchodzą 1 przedstawiciel Organizatora i 1 przedstawiciel Partnera.

12.  Wyniki Głosowania zostaną opublikowane na Stronie konkursowej w dniu 16.12.2018 roku.

13.  W zakresie nieuregulowanym niniejszymi zasadami stosuje się odpowiednio Regulamin świadczenia elektronicznych przez Grupę Inetria.pl sp. z o.o. sp.k. oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Reklama