Czy nadajesz się na SuperW? Quiz

Już wiesz, że chcesz pomagać, ale nie masz pomysłu, w jaki sposób? SuperW Akademii Przyszłości, SuperW Szlachatnej Paczki, lider czy darczyńca? Wypełnij quiz i sprawdź, w jakiej roli sprawdziłbyś się najlepiej.

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości to jedne z największych i najskuteczniejszych projektów społecznych w Polsce. Tylko w 2017 r. Szlachetna Paczka pomogła ponad 20 tys. potrzebujących rodzin. Paczka kieruje się zasadą mądrej pomocy, wspiera materialnie i mentalnie konkretne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Z kolei Akademia Przyszłości pomaga dzieciom z trudnościami w nauce, często z niezamożnych rodzin, i przeprowadza je od porażki w szkole do sukcesu w życiu. W roku szkolnym 2017/18 odbyła się już XV edycja projektu, a udział w niej wzięło ponad 2,2 tys. dzieci w całej Polsce. Dowiedz się więcej na www.szlachetnapaczka.pl

Reklama

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat różnorodnych sposobów pomagania w Szlachetnej Paczce lub Akademii Przyszłości? Sprawdź www.superw.pl i wybierz najlepszy dla ciebie model zaangażowania. Reklama