Biedapraca, czyli "pracujący biedni"

Co czwarty Polak pracuje na umowie tymczasowej, ale nawet wśród zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, co dwudziesta osoba jest narażona na biedę - wynika z "Raportu o biedzie" opublikowanego przez Szlachetną Paczkę.

Posiadanie pracy nie daje gwarancji zapewnienia rodzinie minimum egzystencji. Ubóstwo i wykluczenie społeczne dotyka nie tylko tych, którzy nie podejmują lub nie znajdują zatrudnienia. Dotyczy również osoby, które pracując, nie są w stanie zaspokoić finansowych potrzeb swojej rodziny.

Reklama

"Pracujący biedni" (ang. working poor) to nowi bezrobotni. Choć wykonują pracę, znaleźli się w niezawinionej biedzie.

15 proc. pracujących w pełnym wymiarze i 25 proc. pracujących w niepełnym doświadcza deprywacji materialnej - nie może zaspokoić trzech lub więcej potrzeb uważanych za standard, np. ogrzać mieszkania, terminowo spłacić rat czy zapewnić sobie tygodniowego wypoczynku raz w roku. 

Wiele rodzin żyjących w niezawinionej biedzie jest w stanie trwale poprawić swoją sytuację materialną. Sytuacja "biednych pracujących" jest jednak szczególnie trudna. Doświadczają ubóstwa i wykluczenia, pomimo tego że podjęli działania, które miały ich z biedy wyprowadzić. Konsekwencją jest nie tylko pozostanie w trudnej sytuacji materialnej, ale i rezygnacja, frustracja, a często także depresja - czytamy w raporcie.

Zobacz najnowszy "Raport o biedzie w Polsce"

Opublikowany przez Szlachetną Paczkę "Raport o biedzie" powstał na podstawie rozmów, które wolontariusze przeprowadzili w trakcie ubiegłorocznej edycji projektu. Odwiedzili ponad 33 tys. rodzin i podjęli decyzję o włączeniu do projektu prawie 19 tys. z nich. Dzięki temu pomoc przekazaną przez blisko 700 tys. darczyńców otrzymało prawie 60 tys. osób.

Ty też możesz zostać darczyńcą Szlachetnej Paczki!

Reklama